Module netapp_ontap.models.security_key_manager_onboard

Copyright © 2022 NetApp Inc. All rights reserved.

Classes

class SecurityKeyManagerOnboardSchema (*, only: Union[Sequence[str], Set[str]] = None, exclude: Union[Sequence[str], Set[str]] = (), many: bool = False, context: Dict = None, load_only: Union[Sequence[str], Set[str]] = (), dump_only: Union[Sequence[str], Set[str]] = (), partial: Union[bool, Sequence[str], Set[str]] = False, unknown: str = None)

The fields of the SecurityKeyManagerOnboard object

Ancestors

  • netapp_ontap.resource.ResourceSchema
  • marshmallow.schema.Schema
  • marshmallow.base.SchemaABC

Class variables

enabled GET

Is the onboard key manager enabled?

existing_passphrase PATCH

The cluster-wide passphrase. This is not audited.

Example: The cluster password of length 32-256 ASCII characters.

key_backup GET

Backup of the onboard key manager's key hierarchy. It is required to save this backup after configuring the onboard key manager to help in the recovery of the cluster in case of catastrophic failures.

Example: '--------------------------BEGIN BACKUP-------------------------- TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAAAxBFWWAAAAACEAAAAAAAAA QAAAAAAAAABzDyyVAAAAALI5Jsjvy6gUxnT78KoDKXHYb6sSeraM00quOULY6BeV n6dMFxuErCD1lbERaOQZSuaYy1p8oQHtTEfGMLZM4TYiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA 3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA IgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzU QRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAgAAAAAAAAADV1Vd/AAAAAMFM9Q229Bhp mDaTSdqku5DCd8wG+fOZSr4bx4JT5WHvV/r5gJnXDQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJsb2IA AQAAAAMAAAAYAQAAAAAAALgePkcAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAA AAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAA KAAAAAAAAACIlCHZAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQCafcabsxRXMM7gxhLRrzxh AAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAIAAAAAAAAAA2JjQBQAAAACt4IqXcNpVggahl0axLsN4 yQjnNVKWY7mANB29O42hI7b70DTGCTaVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBLZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAAA 7sbaoQAAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAAQ5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkA ave0kD8tHNRBEfC/7Vpa8AAAAAAAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAALOHfWkAAAAA AAAAAAAAAAACAAAAAAABAMoI9UxrHOGthQm/CB+EHdAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAA gAAAAAAAAACnMmUtAAAAAGVk8AtPzENFgsGdsFvnmucmYrlQCsFew0HDSFKaZqK6 W8IEVzBAhPoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ---------------------------END BACKUP---------------------------'

passphrase POST PATCH

The cluster-wide passphrase. This is not audited.

Example: The cluster password of length 32-256 ASCII characters.

synchronize POST PATCH

Synchronizes missing onboard keys on any node in the cluster. If a node is added to a cluster that has onboard key management configured, the synchronize operation needs to be performed in a PATCH operation. In a MetroCluster configuration, if onboard key management is enabled on one site, then the synchronize operation needs to be run as a POST operation on the remote site providing the same passphrase.